Locatie Klepelhoek
Zinvolle én uitdagende dagbesteding

Diensten

Maatwerk 

Samen Precies Goed hecht veel waarde aan de wensen en ideeën van de cliënt maar ook aan die van ouder(s), curator, voogd en persoonlijk begeleider. Samen bekijken we of de persoonlijke voorkeuren passen binnen onze mogelijkheden om ze daarna om te zetten in een werkplan met persoonlijke doelen welke regelmatig geëvalueerd zullen worden met alle betrokkenen.

Traject coaching

De rode draad in onze begeleiding zijn de methodes competentiegericht werken en de methode Triple C, deze kunnen prima door elkaar heen lopen gedurende de dag. We zien de kwaliteiten, stellen samen doelen en evalueren de resultaten. Ons uitgangspunt is altijd de menselijke behoefte en niet het (probleem)gedrag.

Crisis dagbesteding

`Een crisisplaatsing is ingrijpend voor alle betrokkenen en vaak is een begeleide dagbesteding dan moeilijk te vinden of beschikbaar. Samen Precies Goed kan tijdelijke begeleiding bieden voor een zinvolle daginvulling. Na het doorspreken van aandachtspunten kan er indien gewenst doorgaans de dag erna gestart worden.

Maatschappelijk verantwoord

Samen Precies Goed zal altijd proberen zich in te zetten voor de maatschappij. Waar het kan helpen we mensen en zoeken we goede doelen om aan mee te werken of te sponsoren. Hoe één en ander er exact uit gaat zien is terug te lezen in ons blog of op onze socials.

Participatie

Samen Precies Goed richt zich o.a. op cliënten die graag in een regulier bedrijf willen werken, maar voor wie de huidige begeleiding niet voldoende is om daar te slagen. Voor de één is samenwerken in een groep al een groot doel, terwijl de ander graag de wens heeft te werken in het reguliere bedrijfsleven. We starten met een persoonlijk werkplan om daarna een realistisch stappenplan op te stellen met eventueel uitzicht op een baan met behoud van uitkering. 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram