Locatie Klepelhoek
Zinvolle én uitdagende dagbesteding

Klachtenprocedure

Informatie over de klachtenregeling
Niet tevreden? Laat het weten!

Samen Precies Goed vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorgverlening. Wij doen ons best u zo goed mogelijk zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan u verwacht. Dit horen wij graag, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken en wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

Ga het gesprek aan
Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de door Samen Precies Goed geleverde zorg, probeer dan eerst met ons het gesprek aan te gaan. Wij proberen er dan samen uit te komen. Mocht het overleg dat wij samen voeren niet tot een oplossing leiden voor u, dan heeft u de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Met deze brief informeren wij u over hoe het indienen van een officiële klacht in zijn werk gaat.

Een klacht indienen, hoe gaat dat?
Uw klacht kan betrekking hebben op uw zorg of de manier waarop er met u wordt omgegaan. De klachtenregeling heeft Samen Precies Goed ondergebracht bij ZZP-erindezorg. U kunt een klacht indienen via het online klachtenformulier, dat hier te vinden is: https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht.
U kunt zelf een klacht indienen. Uw vertegenwoordiger kan dat ook namens u doen.
De klacht wordt ontvangen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris wordt er alleen bij betrokken indien u dat wenst. De klachtenfunctionaris is ook bereikbaar via e-mail: klachtenfunctionaris@zzp-erindezorg.nl.

Klachtenfunctionaris
Samen Precies Goed beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, werkzaam bij ZZP-erindezorg. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die u kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Wanneer de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen via het elektronische klachtenformulier, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. U krijgt de ruimte om uw klacht toe te lichten. Er wordt u om toestemming gevraagd om Samen Precies Goed als betrokken zorgaanbieder te informeren.

Vervolgens worden er afspraken gemaakt. De klachtenfunctionaris stelt Samen Precies Goed ook op de hoogte van de ingediende klacht. De klachtenfunctionaris gaat kijken of er nog een gesprek mogelijk is; eventueel kan de klachtenfunctionaris daarbij aanwezig zijn om te bemiddelen. Binnen zes weken ontvangt u van Samen Precies Goed als zorgaanbieder een schriftelijke reactie op uw klacht. Ook de klachtenfunctionaris stuurt een afsluitende brief met daarin het resultaat van de afhandeling en de eventuele bemiddeling van uw klacht.

De klachtenfunctionaris behandelt een klacht altijd in vertrouwelijkheid. Alleen in overleg met u worden stappen ondernomen. De klachtenfunctionaris handelt neutraal en onpartijdig. Het contact met de klachtenfunctionaris is gratis.

Van klacht naar geschil
Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is opgelost, en komen wij met de hulp van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan verandert uw klacht in een geschil. U kunt uw geschil dan onder de aandacht brengen van de Geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris kan u hierbij begeleiden als u dat wenst.

Geschilleninstantie
De Geschilleninstantie is onafhankelijk en onpartijdig. De geschilleninstantie geeft binnen 6 maanden een oordeel over het geschil. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend voor alle partijen. U als cliënt en Samen Precies Goed als zorgaanbieder kunnen hiertegen dus niet in beroep.

Privacy
De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en uw persoonsgegevens en werkt volgens de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast registreert zzp-erindezorg.nl anoniem alle klachten.

Samen Precies Goed
Klepelhoek 5
info@samenpreciesgoed.nl
06-41223262
https://www.samenpreciesgoed.nl

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram